ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

26055804

ชมภาพทั้งหมดได้ที่…

Facebook alt 4

แสดงความคิดเห็น