คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการรับมอบตัวนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 8-9 เมษายน 2558

ณ  หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

01055801

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่…

Facebook alt 4

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น
Top