ประมวลภาพการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558

ประมวลภาพการเรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 6-8  พฤษภาคม 2558

ณ หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

26055803

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่

Facebook alt 4

แสดงความคิดเห็น