คุณอยู่ที่นี่
Home > Download > การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียน

การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
ส่งไฟล์ที่งานคอมพิวเตอร์ภายในวันที่ 28 พ.ค.58

ให้ครูที่ปรึกษาโหลดไฟล์ตัวอย่าง(EXCEL)  และนำไปแก้ไขโดยกรอกข้อมูลนักเรียนในชั้นเรียนครบ

dataofnetwork_student57

ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล มีดังนี้

no.  หมายถึง  เลขที่ของนักเรียน

std_id  หมายถึง  เลขประจำตัวของนักเรียน

sex  หมายถึง  เพศ  ชายระบุ   M   หญิงระบุ  F

Level + Room  หมายถึง  ระดับชั้น + ห้องที่

Name + Last name  หมายถึง  ชื่อ + สกุล ของนักเรียน

Email  หมายถึง  ที่อยู่ email ของเรียน

username  หมายถึง  ชื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่าย  ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน  โดยคัดลอกมาจากช่อง std_id ได้

password  ไม่ต้องกรอกข้อมูล  เมื่อระบบเปิดให้ใช้งาน ให้ผู้ใช้เปิดการใช้งานก่อน ให้ใส่รหัสผ่านเป็นชื่อผู้ใช้ (Username)

idcard  หมายถึง  เลขประจำตัวประชาชน

expiration  ไม่ต้องกรอกข้อมูล

Download ไฟล์จากลิงค์ด้านล่างนี้

download_icon

แสดงความคิดเห็น
Top