คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารวิชาการ > งานทะเบียนวัดผล > ประกาศ สพม. เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ สพม. เขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

เรื่อง ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558

ศธ04232-2554-2

    จากที่ สพม. เขต 2 ได้พิจารณาจัดที่เรียนให้นักเรียนที่แจ้งความจำนงให้จัดที่เรียน สพม. เขต 2 ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ประกาศผลการจัดที่เรียน และให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังมารายงานตัวในวันที่ 17 เมษายน 2558  ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (ดูการเดินทางที่นี่) หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์  และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง

 

ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จาก สพม. 2 (ในเขตพื้นที่บริการ)

1-1 1-2

ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จาก สพม. 2 (นอกเขตพื้นที่บริการ)

2-1 2-2

ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

3

ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

4

ผลการจัดที่เรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนหอวัง

5

แสดงความคิดเห็น
Top