คุณอยู่ที่นี่
Home > กลุ่มบริหารวิชาการ > งานทะเบียนวัดผล > ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัว ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัว ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.4 ที่มีสิทธิ์รายงานตัว ปีการศึกษา 2558

ให้มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2558 เวลา 9.00น. ณ หอประชุมจามจุรี

entrance-m4-2558-g1 entrance-m4-2558-g2 entrance-m4-2558-g3 entrance-m4-2558-g4 entrance-m4-2558-g5

แสดงความคิดเห็น
Top