ภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557

(ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดของแต่ละห้องที่ลิงค์ใต้ภาพ)

3-1

saveallimage

3-2

saveallimage download

3-3

saveallimage download

 

3-4

saveallimage download

 

3-5

saveallimage download

 

***********************************************************************************************

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557

(ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดของแต่ละห้องที่ลิงค์ใต้ภาพ)

6-1

saveallimage download

6-2

saveallimage download

6-3

saveallimage download

6-4

saveallimage download

6-5

saveallimage download

6-6

saveallimage download

6-7

saveallimage download

6-8

saveallimage download

6-9

saveallimage download

แสดงความคิดเห็น