กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

IMG_20150210_080934

IMG_20150210_081121

IMG_20150210_081317

IMG_20150210_081513

IMG_20150210_081702

 

แสดงความคิดเห็น