ฟอนต์สารบรรณ ปรับปรุงรุ่นใหม่ “TH Sarabun New”

SIPA ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันแก้ไขสัญญาอนุญาตฟอนต์ TH Sarabun ตัวนี้ใหม่เป็น GPL 2.0 + Font exception เพื่อให้เป็นฟอนต์ที่เสรียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่มีใน TH Sarabun PSK ตัวเดิมเรียบร้อยแล้ว

download >>  THSarabunNew.zip

ขอขอบคุณภาพประกอบและ Font TH Sarabun New จาก : http://www.f0nt.com/

แสดงความคิดเห็น