วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น