ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนาจะหลวยและโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น