แสดงความยินดีกับนางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล ในโอกาสตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีนางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

แสดงความคิดเห็น