คุณอยู่ที่นี่
Home > ประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม “ทำดีด้วยใจ เทิดไท้ องค์ราชัน”

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม “ทำดีด้วยใจ เทิดไท้ องค์ราชัน”

พิธีมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีด้วยใจ เทิดไท้ องค์ราชัน” พร้อมบรรยาย ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น
Top