โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0

นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดและส่งครูเข้ารับการอบรม “โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0” รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

 

แสดงความคิดเห็น