ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ม.1

ช่องทางการส่งเอกสาร

  1. ส่งออนไลน์
  2. ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ป้อมยามโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
  3. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ผู้รับ งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ
    โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม (ประทับตราภายในวันที่ 11 มิ.ย. 63)

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-6389-2929 หรือ 06-2369-4653(ในวันเวลา ราชการ)

แสดงความคิดเห็น