คุณอยู่ที่นี่
Home > ภาพกิจกรรม > รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ
เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

แสดงความคิดเห็น
Top