คุณอยู่ที่นี่
Home > ไม่มีหมวดหมู่ > กุนนทีฯเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

กุนนทีฯเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด กุนนทีฯเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
เวลา 04.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
เวลา 05.30 น.  ปล่อยตัว  วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.
เวลา 05.35 น.  ปล่อยตัว เดินเพื่อสุขภาพ 1.2 กม.
เวลา 07.30 น.  มอบรางวัล
เวลา 08.30 น.  เสร็จสิ้นการแข่งขัน

ค่าสมัคร 
– ประเภทวิ่ง 5 กม. บัตรราคา 500 บาท
-ปรเภทเดิน 1.2 กม. บัตรราคา 300 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
1. เลขานุการ  โทรศัพท์  02 692 9150
2. การเงิน       โทรศัพท์ 02 276 1339
3. วิชาการ       โทรศัพท์ 02 692 9152

สมัครแข่งขัน 

ส่งหลักฐานการโอนเงิน
ส่ง email : T713@kunnatee.ac.th
Fax : 02 692 9150
อัพโหลดไฟล์ภาพ : อัพโหลด

แสดงความคิดเห็น
Top