การส่งเอกสารกิจกรรม YC

การส่งเล่มกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) สามารถส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม ได้ที่ 

(กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC))
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
199 ซอยรัชดาภิเษก15 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ การส่งเอกสารให้มีหนังสือนำส่งแนบกับเอกสาร โดย
                  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ขยายเวลาการส่งเล่ม ถึงภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

แสดงความคิดเห็น
แบ่งปันเรื่องนี้