แบบฟอร์ม “การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment : CSA”

ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้

แบบ .PDF

แบบ .DOCX

 

แสดงความคิดเห็น