ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

วันภาษาไทย59_011

วันภาษาไทย59_025

วันภาษาไทย59_058

วันภาษาไทย59_081

วันภาษาไทย59_095

วันภาษาไทย59_144

วันภาษาไทย59_209

วันภาษาไทย59_243

วันภาษาไทย59_310

วันภาษาไทย59_326

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น