ภาพกิจกรรมรณรงค์ “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

ออกเสียงประชามติ1_03

ออกเสียงประชามติ1_11

ออกเสียงประชามติ1_19

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ออกเสียงประชามติ1_41

ออกเสียงประชามติ1_42

ออกเสียงประชามติ1_50

ออกเสียงประชามติ1_52

ออกเสียงประชามติ1_60

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น