ประมวลภาพพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2558

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ณ หอประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

ปัจฉิม59_005

ปัจฉิม59_008

ปัจฉิม59_018

ปัจฉิม59_022

ปัจฉิม59_023

ปัจฉิม59_026

ปัจฉิม59_029

ปัจฉิม59_030

ปัจฉิม59_031

ปัจฉิม59_032

ปัจฉิม59_033

ปัจฉิม59_034

ปัจฉิม59_035

ปัจฉิม59_037

ปัจฉิม59_038

ปัจฉิม59_039

ปัจฉิม59_040

ปัจฉิม59_064

ปัจฉิม59_075

ปัจฉิม59_076

ปัจฉิม59_104

ปัจฉิม59_105

ปัจฉิม59_165

ปัจฉิม59_228

ปัจฉิม59_243

ปัจฉิม59_259

ปัจฉิม59_262

ปัจฉิม59_264

ปัจฉิม59_267

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

photoalbum

แสดงความคิดเห็น