You are here
Home > ข่าวสาร > ข่าวรอบโลก

เตือนพายุฤดูร้อน

     เนื่องด้วย สพฐ. และหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการเกิดพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองราวเดือนมีนาคมถึงเมษายน  จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ระมัดระวังพายุฤดูร้อนตามประกาศดังกล่าว บทความอื่นๆ เตือน 6 โรคมากับหน้าร้อน ระวังโรคท้องร่วง ช่วงหน้าร้อน

Top