แสดงความยินดีกับนางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล ในโอกาสตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

  คลิกเพื่อดูรู

Read more

แสดงความยินดีกับนางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล ในโอกาสตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรต

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีการศึกษา 2563

  คลิกเพื่อดูรู

Read more