You are here
Home > กลุ่มบริหารงานบุคคล > เครือข่ายผู้ปกครอง

ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชมภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2/2558 ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1-2558

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 1-2558 วันที่  13  กันยายน  2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ชมภาพทั้งหมด คลิกที่ภาพด้านล่างนี้

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมจามจุรี  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Top