วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมวันแม่

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิ

85 total views, 5 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจตุรวิทย์”

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิ

45 total views, 1 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more