การทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมสูง

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

เรียนเชิญบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและลงมติ กรณีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Read more