วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้

Read more

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงเรียนนาจะหลวยและโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้

Read more