You are here
Home > Author: admin2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กิจกรรมภาษาไทย

ภูมิใจในเอกลักษณ์ สืบสานภาษาหลัก รู้รักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา2562 คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

Top