แบบฟอร์ม “การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง Control Self Assessment : CSA”

ดาวน์โหลดเอกสารจากลิ

581 total views, 7 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

ภาพพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเด็กยากจน (ศาสนาเทนรีเคียว)

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิ

553 total views, no views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

ภาพงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2559

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ลิ

518 total views, 1 views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more

ภาพการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับครูงานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.2

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดไ

811 total views, no views today

แบ่งปันเรื่องนี้
Read more